แนะนำการทำฟิตเนสที่บ้าน ด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็น – Weekly Vlog 2017 สัปดาห์ที่ 11

แนะนำการทำฟิตเนสที่บ้าน ด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็น – Weekly Vlog 2017 สัปดาห์ที่ 11

I’ve just got back from Phuket. I’m so damn swollen now because of all those salty and spicy food. Therefore, I need to add more cardio into routine. by walking steadily for long time around 45 minutes. I haven’t filmed much this week. mainly because I haven’t done any workout…. so…it becomes my excuse not…

A Day in the Gym | Male Model Workout

A Day in the Gym | Male Model Workout

hey what’s up guys so part of being a model is you know take care of your body and take care of your skin eat and write and just live in a healthy lifestyle so what I wanted to do today was to take you guys to the gym with me I want to show…

Gym Motivation – Time For LEG DAY 2.0

Gym Motivation – Time For LEG DAY 2.0

A lot of people have great quads.. A lot of people have good hamstrings.. A lot of people have exceptional calves. Try to have a certain area where you just DOMINATE… That stuff comes from a lot of thought, A lot of time, A lot of seasoning.. Not just walking off the street, Yeah I’m…

THE REAL MASS MONSTER – Gym Motivation

THE REAL MASS MONSTER – Gym Motivation

If there were ever a definition of the classic mass monster freaky bodybuilder.. Here’s your guy, Markus Ruhl. Markus is just one of those guys that the fans go crazy for. Because HE IS the EXTREME of what bodybuilding is.. He’s MORE MUSCLE BIGGER.. ROUNDER.. Just more more more. The judges actually told him he…