Đức Chính ? | Đi DÉP tập GYM ? bàn tám trong seri Tắm cùng với MÌNH | Ngày đầu tập GYM ?


Donate by donate $ 1 and subscribe to the channel to follow the latest videos

5 thoughts on “Đức Chính ? | Đi DÉP tập GYM ? bàn tám trong seri Tắm cùng với MÌNH | Ngày đầu tập GYM ?

  1. Có một số bạn thắc mắc sao có chữ Donate ở phần dưới video thì dịch donate : Ủng hộ ^^ , vì mình đang khó khăn về mặt tài chính nên ai iu quý thì có thể ủng hộ giúp đỡ mình vs 1$ ^^ thì đó là ý nghĩa của từ Donate đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *